Contacta amb nosaltres

Per a col·laboracions, dubtes i més informació, contacteu amb GhanABC per mitjà d'aquest formulari.
GhanABC

Registre des associations de la Generalitat de Catalunya nº G67606574

Faire un don

Numéro de compte Triodos : ES86 1491 0001 2530 00129985

Contact

ghanabc@ghanabc.com T. +34 626 755 927

Suivez-nous sur